Vrouwen aan de top

Het aantal vrouwen met een goede baan groeit. Bewijs: op de snelweg rijden steeds meer vrouwen in grote (lees: mannen-) auto’s, merkt Fleuriëtte van de Velde

Vrouwen aan de top – het blijft een gevoelig onderwerp. Eens in de zoveel tijd laait de discussie op. Bijvoorbeeld in september, na de presentatie van de jaarlijkse Dutch Female Board Index, die meet hoeveel vrouwen er bij beursgenoteerde bedrijven in de raad van bestuur of de raad van commissarissen zitten.
Elk jaar is de verontwaardiging weer groot. Want het door de overheid opgelegde streefcijfer van 30 procent wordt wéér bij lange na niet gehaald. Het schommelt ergens rond de 21 procent in raden van commissarissen en rond de 7 procent voor raden van bestuur. Foei! Die stoute bedrijven toch. Meteen klinkt dan weer de roep om een quotum.
Ik blijf me erover verbazen dat iedereen zich altijd richt op de top van het beursgenoteerde bedrijfsleven als graadmeter voor hoe het staat met de emancipatie van de werkende vrouw. Dat is totaal niet representatief.
En zo slecht gaat het helemaal niet met de carrières van vrouwen in Nederland. Waarom ik dat denk? Allereerst op basis van ons eigen onderzoek. Vorig jaar
maakte Elsevier Weekblad een lijst van 200 topvrouwen. Criterium was niet of ze in de raad van bestuur of raad van commissarissen zaten, maar of ze een interessante, invloedrijke functie hadden. Die vrouwen, zoals de directeur Benelux van Unilever, die 1,5 miljard euro onder beheer heeft, de directeur van Shell Nederland en de rector magnificus van de Universiteit Maastricht, komen in de meeste statistieken niet voor, maar hebben wel degelijk een topbaan.
Ik merk het ook aan iets anders. Op de snelweg word ik steeds vaker ingehaald door vrouwen in Grote Auto’s. Geen brave stationcars, maar dikke bakken, zoals de Audi A8 en modellen uit de BMW 7-serie: mannenauto’s! Die vrouwen zijn om 8 uur ’s ochtends natuurlijk niet op weg naar de kapper of de golfclub. Die zijn op weg naar hun topbaan!
De jongste Emancipatiemonitor, die het Sociaal en Cultureel  Planbureau (SCP) eind vorig jaar presenteerde, ondersteunt mijn positieve indruk. Dit tweejaarlijkse onderzoek geeft een veel beter beeld van hoe vrouwen het doen op de arbeidsmarkt. Voor het bedrijfsleven keken ze bijvoorbeeld veel breder dan alleen naar de beperkte groep van zo’n 80 beursgenoteerde bedrijven. Bij de ‘500 grootste bedrijven’ steeg het aandeel vrouwen in de top tussen 2013 en 2015 ‘substantieel’, bij de 100 grootste bedrijven noemde het SCP die stijging – van 15 naar 19,3 procent – zelfs ‘aanzienlijk’.
Ook blijken de verschillen per bedrijfstak groot. Gemiddeld is het aandeel topvrouwen bij de 500 grootste bedrijven 16,7 procent, maar in de sector ‘vervoer, opslag en communicatie’ is het 25 procent, en verrassend: in de industrie, waar weinig vrouwen werken, 25,2 procent. Sowieso zijn die cijfers over hun aandeel in de top van het bedrijfsleven opmerkelijk, want de meeste vrouwen werken namelijk niet in het bedrijfsleven, maar in de non-profitsector zoals dat heet. Dus in de zorg, het onderwijs, bij culturele instellingen en goede doelen bijvoorbeeld. En goh, daar worden die streefpercentages wel gehaald. In de zorg bestaat de top voor 35 procent uit vrouwen, bij maatschappelijke instellingen is dat 30 procent en bij de rijksoverheid 31 procent. In de ‘subtop’, net onder het raad van bestuursniveau, liggen die percentages nog hoger. In de zorg is bijvoorbeeld 65 procent van de hogere managers vrouw.
Ik vind dat allemaal heel bemoedigend klinken. Zeker als je bedenkt dat vrouwen –nog steeds – massaal in deeltijd werken, ook de hoogopgeleide. En dat zijn doorgaans de vrouwen die de topfuncties vervullen. Nog niet eens de helft (47 procent) werkt volgens het SCP fulltime. Vrouwen, en mannen, die drie dagen werken, kunnen nu eenmaal geen plek in de raad van bestuur opeisen. Dus zo bezien doen die vrouwen het eigenlijk hartstikke goed. Geen wonder dat ze steeds vaker in van die dikke bakken rijden.

 

Deze column verscheen in Juist Magazine 42.