De slimme stad

Steden toveren zichzelf om tot smart cities door de omgeving duurzamer, veiliger en leefbaarder te maken. Informatie wordt gedeeld via digitale platforms om de stad te optimaliseren.

Smart cities zijn het gevolg van twee trends: digitalisering en verstedelijking. Steden groeien en het aanbod aan IT-gerelateerde technologieën en toepassingen ook. Steeds vaker komen smart city professionals op events als het Smart City Event bijeen om kennis en visies met elkaar te delen. Ook in Nederland wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van smart cities.

Masdar
Masdar is een geplande stad in Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten

Maar deze zijn niet te vergelijken met smart cities als Masdar in Abu Dhabi. Daar wordt gewerkt aan nieuwe, grootschalige stadsuitbreidingen die zich uitstekend lenen voor slimme technologische toepassingen. In ons land gaat het vooral om het optimaliseren van steden.

Dat kan door met andere ogen naar een stad kijken. Dan wordt duidelijk dat we jaarlijks ruim 3 miljard drinkwater verspillen door het weg te laten lekken, en dat 27 procent van de vrachtwagens zonder vracht rondrijdt. Per persoon blijken we ook 74 kilogram voedsel weg te gooien.

Toepassingen

Steeds meer van dit soort informatie wordt openbaar. Nieuwe technologieën maken het verzamelen, verspreiden en interpreteren van gegevens steeds beter mogelijk. Zo biedt de rijksoverheid een portaal aan waar openbare informatie wordt gepresenteerd. En met die gegevens worden weer apps ontwikkeld die de stad en inwoners slimmer maken.

Zo kun je via de app Bomenspotter zien welke bomen er  bij jou in de buurt zijn. Of wat de waterstandverwachting is. Maar zulke technologische snufjes worden vooral gebruikt om het onderhoud in de stad te verbeteren, de stad veiliger te maken en mensen die van elkaars diensten gebruik kunnen maken, met elkaar in contact te brengen.

De stad Eindhoven biedt inwoners via een digitaal platform meer inzicht en zeggenschap in het onderhoud en beheer door informatie te delen. Je kunt ook zelf meldingen doen over de situatie in jouw buurt, bijvoorbeeld via apps als  . Geluids- en luchtkwaliteit gegevens kunnen ook doorgegeven worden aan instanties die er iets aan kunnen doen.

Instellingen kunnen elkaar ook van informatie voorzien en elkaar op deze manier slimmer maken via digitale toepassingen. EHBO-posten delen met de politie waar verwondingen zijn  opgelopen en op mijn-buurtpagina worden inbraken in de buurt gedeeld door de politie. Zo wordt de criminaliteit de kop ingedrukt.

Je kunt als inwoner ook onderling informatie uitwisselen. Via online marktplaatsen voor zorgaanvraag en –aanbod word je als je een acuut probleem hebt in contact gebracht met bijvoorbeeld de dichtstbijzijnde leden met een EHBO-diploma. Of je kunt op Thuisafgehaald.nl maaltijden aanbieden tegen een vergoeding aan mensen die geen tijd of zin hebben om zelf te koken .

Slimme steden worden steeds slimmer, niet alleen door inspanningen van overheden en instanties maar ook door de inzet van burgers. Het burgerinitiatief staat hoog op de agenda door de vele digitale mogelijkheden die burgers hebben om zich in zaken van belang te mengen. En alle beetjes helpen, ook het registreren van bomen.