We stoppen ermee – maar niet helemaal

Ja, het is waar. We stoppen ermee. En dat is jammer. Ik heb er flink de pee in. Omdat het zo’n gaaf blad is. Om te maken, en om te lezen – althans dat laatste heb ik maar al te vaak ongevraagd te horen gekregen. In juli 2013 verscheen de eerste Juist. De stoere kop van de briljante hoogleraar neurochirurgie Martijn Malessy sierde de cover. De toon was daarmee gezet. We kwamen met een maandblad waarin we alleen mensen aan het woord laten die echt iets te melden hebben. Een
maandblad dat denkt in oplossingen, niet in problemen. Een maandblad waarvan je iets opsteekt, zonder dat het als huiswerk voelt. Waarin het goede leven ook wordt belicht. Daarin zijn wij geslaagd, vinden wij. Maar helaas is het niet gelukt om zo’n hoge oplage te halen, dat doorgaan verantwoord is. Vierenvijftig ‘Juisten’ hebben wij mogen maken. ‘Wij’, dat zijn naast de schrijver
van deze stukjes, vanaf het prille begin Jette van Exter, die én vele verhalen schreef, én de fotoredactie voor haar rekening nam. En het gouden duo Tom van Staveren en Eric van den Berg, die het uiterlijk van Juist bepaalden. Agnès Hoogendijk deed al die tijd vol overgave de eindredactie. Eva Segaar coördineerde de laatste nummers. Er waren ook tal van medewerkers vanaf dag 1 bij Juist betrokken. Ik noem van de Elsevier Weekblad-redactie Gerry van der List, met zijn altijd geestige én
leerzame ‘Alledaagse wijsheid’; redacteur Bram Hahn, die via een product en een kok de culinaire pagina’s voor zijn rekening nam: wereldkeuken; Arthur van Leeuwen die elke
maand op geheel eigen wijze over auto’s schreef ; Liesbeth Wytzes die elke maand een wetenschapper interviewde, liefst uit de bèta-hoek. Voor dit laatste nummer strikte zij,
toepasselijk, wetenschapshistoricus Floris Cohen. Roelof Bouwman heeft 54 keer op even
erudiete als lichtvoetige wijze nonfictieboeken besproken. Lizanne Schipper heeft evenzovele keren
op leesbare wijze een bedrijf belicht. Vincent van Dijk signaleerde 54 maal een (tech)trend.
Nicolaas Klei doopte elke maand zijn pen in een mooi glas wijn. En dan waren er nog talloos veel redacteuren van Elsevier Weekblad, plus vele correspondenten en freelancers, die met mooie stukken uit binnen- en buitenland een onschatbare bijdrage leverden aan de geschiedenis van Juist.
Hoewel we stoppen, gaan we ook een beetje door. Ik ga stort mij weer volledig op Elsevier Weekblad, dat vanaf week 4 van 2019 in een vernieuwd jasje steekt. Dikker, beter papier en meer stukken met onderwerpen die je uit Juist kent. Zo zal Liesbeth Wytzes ook in 2019 tien keer een befaamd wetenschapper interviewen. Ook andere namen en onderwerpen uit Juist zul je er terugzien. In Juist leerde je Emmanuel Macron al kennen toen hij net minister van Economische Zaken was, je ontmoette Ben Feringa voordat hij de Nobelprijs kreeg, je las over waterstofauto’s voordat andere bladen over elektrische auto’s begonnen. Juist is vijfenhalf jaar zijn tijd vooruit geweest. Misschien waren we gewoon te vroeg. Maar we wáren er wel.
Veel dank, beste lezers.

René van Rijckevorsel,

Hoofdredacteur

Vragen over uw abonnement? Of over Elsevier Weekblad? Mail naar: juist@elsevierweekblad.nl