Smart mobility voor slimme en veilige wegen

Slimme technologieën worden ingezet om de bereikbaarheid, doorstroming en leefbaarheid in stedelijke gebieden te verbeteren. Maar ook om de verkeersveiligheid te bevorderen. Denk hierbij aan informatie-uitwisseling tussen weggebruikers en verkeerssystemen en systemen die smartphones blokkeren tijdens het autorijden.

Overheden in de Metropoolregio Amsterdam gaan samenwerken met een aantal internationale bedrijven om de doorstroming in het verkeer te verbeteren. Dat werd eind juli bekend gemaakt. De bedoeling is dat alle verkeersgegevens, routeadviezen en maatregelen op het gebied van verkeersmanagement bij elkaar worden gebracht. Zo kunnen er betere en goedkopere verkeersdiensten ontwikkeld worden en kan er betere verkeersinformatie worden geboden.

Deelnemers aan de samenwerking zijn onder meer gemeente Amsterdam, Google Maps, TomTom Groep en BMW Groep. De nieuwe verkeersdiensten zullen een gezamenlijk snelheidsadvies, routeadvies, advies bij verkeershinder en bij calamiteiten gaan bieden. In eerste instantie gaat het om een proef in 2019 waaraan meer dan 6.000 weggebruikers in en rond Amsterdam mee zullen doen. Daarna zijn er vervolgproeven in de regio’s van München, Kopenhagen en Antwerpen, alles onder de naam SOCRATES2.0

Verkeerslichten

Niet alleen algemene verkoopsystemen kunnen slimmer, ook verkeerslichten kunnen dat. Een test met Smart Traffic en intelligente Verkeersregelinstallatie (iVRI) heeft eind juli uitgewezen. Voor de ontwikkeling van de slimme verkeerslichten is het slimme transportsysteem van Sweco gekoppeld aan de verkeerslichten van het bedrijf Dynniq. Het systeem van Sweco kan nu het verkeerslicht van Dynniq aansturen en tevens berichten sturen aan weggebruikers over de verkeerslichten.

De test kwam tot stand binnen een meerjarig partnership tussen de overheid en bedrijven dat Talking Traffic heet. De softwareapplicatie werkt geheel vanuit de cloud, wat uniek is in Nederland. Vanuit die cloud is het Sweco gelukt om verkeerslichten aan te sturen op basis van de informatie die ze ontvangen uit het verkeer. Dit kan zijn uit lussen in de weg of uit de voertuigen zelf. Ook is het gelukt om het verkeerslicht te laten communiceren met de individuele weggebruiker over de actuele verkeersinformatie, zoals de tijd tot het licht nog groen is of nog rood blijft. Daarnaast worden er ook snelheidsadviezen geleverd aan weggebruikers.

Er bestaan nog meer slimme verkeerslichten in Nederland, en wel in Rotterdam. Eerder deed de stad al een proef met regensensoren die de fietser eerder groen geeft tijdens een regenbui. Ook komt er een test aan met een detectielus op vijftig meter afstand van het stoplicht zodat het fietsverkeerslicht langer op groen blijft staan. Maar de stad deed eerder nog een succesvolle proef met verkeerslichten die grote groepen fietsers voorrang geven. Warmtesensoren meten op drukke kruispunten of er veel fietsers staan te wachten en geven dan langer en vaker groen om zo de doorstroom te verbeteren.

In Bodegraven wordt sinds februari een test gedaan met speciale verkeerslichten voor telefoonverslaafde voetgangers. Omdat veel smartphonegebruikers ook lopend appen, Facebooken en Instagrammen is er een LED-lichtstrip op het trottoir aangebracht die aangeeft of het stoplicht op ‘groen’ of ‘rood’ staat. Veilig Verkeer Nederland is minder blij met de ‘veilige’ smartphone verkeerslichten, ze vinden het een beloning voor de smartphonegebruiker in het verkeer. De test in Bodegraven duurt in totaal zes maanden.

Geen smartphones

Smartphone-gebruik in het verkeer leidt tot een groeiend aantal ongelukken. In de toekomst zal het aantal zelfs stijgen. Verwacht wordt dat het aantal weggebruiker zal toenemen en ook de rol die de smartphone in onze levens speelt. Dan is één en één al snel twee. Veilig Verkeer Nederland pleit voor een harde aanpak van de Nederlandse regering. Degenen die naar niet op willen wachten kunnen ervoor kiezen om zelf maatregelen te treffen om de verleiding van smartphone-gebruik achter het stuur te leren weerstaan.

Zo is er de SafeDrivePod, een apparaatje dat ervoor zorgt dat het scherm van je telefoon volledig geblokkeerd is tijdens het rijden. De SafeDrivePod zit ergens in de auto bevestigd en weet of de auto rijdt of niet. Het apparaatje staat in de verbinding met de app op je telefoon en krijgt signalen door. Als je aan het rijden bent maakt de app toegang tot alle apps onmogelijk. Alleen handsfree bellen en navigatie-apps kun je dan nog gebruiken. De gebruikers van de SafeDrivePod zijn nu alleen nog bedrijven. Daar moeten in de toekomst particulieren, waaronder ook fietsers, bijkomen.

Je kunt ook de app Checkout op je telefoon installeren. Die kan ervoor zorgen dat je dataverbinding uitstaat tijdens het autorijden. Maar je kunt Checkout ook gebruiken voor andere activiteiten. Als je op de fiets zit, aan tafel of in een vergadering is het vaak niet fijn om gestoord te worden door je smartphone. Dan kun je op deze momenten er ook voor kiezen om je dataverbinding stop te zetten. En hoe langer je het volhoudt, hoe meer punten je scoort. Zo kun je jezelf uitdagen om minder op je telefoon te kijken. Ook leuk om met vrienden te doen, wie als eerste tijdens een dineetje zijn telefoon pakt moet de rekening betalen.