‘Transparantie geeft mensen weer vertrouwen’

De financiële sector mag wel wat minder ondoorzichtig, vinden Tom van der Lubbe en zijn drie collega-oprichters van Hypotheek adviesbureau Viisi. Ze plaatsten hun eigen bedrijfsmodel alvast openbaar op hun website en maakten alle salarissen intern bekend.

Tekst: Katja Keuchenius

Viisi krijgt wel eens vragen van derden. ‘Jullie hele bedrijfsmodel staat online, is dat wel de bedoeling?’ Klopt, zeggen de vier oprichters dan. Ze moedigen iedereen aan om rond te snuffelen in hun bedrijf. Ook concurrenten. “Net zoals in de veeteelt, energie, voeding of kleding is er in de financiële sector behoefte aan meer transparantie en lange termijndenken.”, zegt Van der Lubbe. “Mensen willen weten waar hun product vandaan komt en waar het naartoe gaat.”

De vier eigenaren –  Van der Lubbe (49), Frank Tukker (41) Hergen Dutrieux (41) en Hendrik Schakel (39)- leerden elkaar in 2002 kennen bij financieel planbureau MLP. Toen hun werkgever zich terugtrok uit Nederland, besloten de vier samen te gaan ondernemen. Extra stimulans was de aangepaste regulering van de AFM. Voortaan moesten adviseurs hun advieskosten expliciet bij de klant in rekening brengen in plaats van – een stuk minder doorzichtig  -één procent af te romen van het afgesloten hypotheekbedrag. De nieuwe ondernemers vonden dat een goed idee en verwachtten sowieso efficiënter en dus goedkoper te kunnen gaan werken.

Viisi koos voor een nichemarkt van startende academici. Die specialisatie maakte het makkelijk om te beginnen en snel kwalitatief te groeien. Van der Lubbe: “Je lost problemen beter op als je ze vaak tegenkomt, zoals de tijdelijke arbeidscontracten van promovendi, artsen en advocaten in opleiding die hypotheekaanvragen ingewikkeld maken.” Later breidde Viisi uit met de specialisatie ‘Nederlanders in het  buitenland’ en ‘buitenlanders in Nederland’.

Klanten reageren goed, ook al kunnen ze duidelijk op de website zien dat zij geen koning zijn bij Viisi. Op nummer één staan de eigen medewerkers. Pas daarna komen de klanten en dáárna zijn de aandeelhouders aan de beurt. De vierde partij waar Viisi rekening mee houdt is de samenleving. Volgens Van der Lubbe is dat voor klanten herkenbaar, omdat ze zelf vaak werknemer zijn bij bedrijven waar bijvoorbeeld de aandeelhouder op één wordt gezet. “Dat zouden ze zelf ook graag anders zien. Als je op een goede manier uitlegt welke prioriteiten je stelt, is er veel begrip voor.”

Holacracy 

Om werknemers de ruimte te geven startte Viisi een jaar geleden met zelfsturende teams volgens holacracy-principes. Het bedrijf groeide en de oprichters wilden geen extra hiërarchie-laag toevoegen. “We zagen weinig in de klassieke verticale ontwikkeling van werknemers, waar mensen voor een salarisstijging altijd leiding moet gaan geven.” Binnen holacracy dragen werknemers minstens vijf verschillende petten die ze ook weer kunnen verwisselen. Zo hoeven ze weinig  te doen waar ze geen zin in hebben en kan een adviseur er ook eens  een taak in marketing of content bij doen.

Wat iedereen binnen Viisi verdient is intern openbaar. Van der Lubbe:  “Dat past bij de aandacht van holacracy voor het wegnemen van spanningen. Salaris is typisch iets waar spanning over kan ontstaan.” Laatst mochten werknemers op speeddates langskomen bij ‘compensation architect’ collega’s om te praten over het loon van henzelf en dat van anderen.

Sommige mensen vroegen waarom die internetjongens zoveel verdienden. ‘Omdat ze schaars zijn’, luidde de uitleg. Een werknemer kreeg volgens collega’s een te laag salaris voor zijn verantwoordelijkheid en twee mensen vonden dat ze te weinig verdienden vergeleken met oud-studiegenoten elders. Viisi paste de salarissen aan. “We gaan ervanuit dat onze werknemers behoren  tot het beste kwart uit hun studiejaar of beroepsgroep”, zegt van der Lubbe. “Ze mogen daar dus ook naar verdienen.”